dilluns, 7 de novembre del 2011

BREU RESSENYA HISTÒRICA DEL NOSTRE COL•LEGI

La història del Col·legi Sant Francesc d´Assís està íntimament lligada al Convent dels Pares Franciscans de Cocentaina. Des de la seua arribada al poble, l´11 de desembre de 1562, els franciscans i el seu Convent han marcat la vida d´aquesta població  a nivell religiós, cultural, educatiu i fins i tot urbanístic. Són incontables les generacions de contestans que s´han educat en aquestes aules. Convent i Col·legi; Col·legi i Convent. Dues institucions agermanades i unides no solament per corredors, portes i claustres, sinó pel carisma i l´esperit franciscà.

L´evolució física de l´edifici del Convent dels franciscans ha marcat la pròpia evolució del col·legi. Nombrosos espais que antigament estaven adscrits a l´àmbit conventual han anat formant part de l´actual centre educatiu. Com a exemples, tenim l´actual menjador escolar (antic refectori dels frares), les aules de Secundària (antigues cel·les i biblioteca del s. XVIII) o l´antic hort dels frares, hui espai/parc per als alumnes d´Infantil.

La documentació més antiga de què es disposa actualment ens remunta fins 1634. En aquest any hi ha constància de la contractació d´un professor de Gramàtica Llatina per als franciscans que estan completant els seus estudis a Cocentaina. Era aleshores guardià del Convent el Pare Juan Inza [1].

Fins l´any 1815, els frares imparteixen la docència exclusivament dins de l´edifici del Convent. Una docència encaminada a formar els joves novicis que vivien dins els murs del Convent. És a partir d´aquest any, i per primera vegada, que es portarà a terme una tasca educativa per al poble.  Els franciscans són autoritzats per les autoritats municipals a impartir classes a alumnes de Cocentaina en el que es coneixia com Escuelas de Caridad. Els franciscans baixaven des del Convent fins l´escola que hi havia a l´actual Plaça del Mercat. Els mestres franciscans havien d´exercir la docència per un mínim de dotze anys i estaven obligats a donar cinc hores diàries de classe. Després de complir aquest període de magisteri, rebien de part de les autoritats civils el títol de Maestros de primeras letras.

Aquesta va ser la pràctica docent dels frares fins l´any 1891, quan s´obrí l´escola d´Humanitats, Llatinitat, Gramàtica Castellana i Llatina i d’altres disciplines.

A partir del segle XX l´escola del Convent està plenament consolidada al poble, tenint més de dos cents alumnes, tots hòmens.

Entre els 1931 i 1939 l´escola estarà tancada ja que els franciscans han d´abandonar Cocentaina com a conseqüència de la cojuntura del moment. Al llarg del període de la Segona República i la Guerra Civil, l´edifici va estar destinat com escoleta i Escola Civil. Posteriorment, el 14 de maig del 1939, els franciscans tornen a ocupar el Convent, començant el nou curs escolar el 16 de setembre del mateix any amb els Pares Domingo García i Anselmo Martí. Hi havia aleshores un total de vint-i-cinc frares.

En els anys següents, i a causa de l´augment del nombre de religiosos que ve a estudiar a Cocentaina (casa d´Estudis o Coristat), es decideix ampliar la part est del col·legi. En 1951 finalitzen les obres de la nova ampliació en la par est del col·legi, on actualment estan les aules d´Infantil i Primària.

La següent etapa de l´escola s´inicia en 1971, quan el Convent té caràcter de Patronat, amb quatre mestres per als alumnes de Primària i una mestra per als més menuts, aleshores coneguts com pàrvuls. L´any següent, en 1972, es constitueix l´APA i al mateix temps, el nostre Cor de Veus Blanques comença a donar les primeres passes. A poc a poc, el centre va ampliant les seues aules, va creixent tant en nombre d´alumnes com de professorat.

Una data important és la del 6 de novembre del 1973. En aquest dia es constitueix l´actual Col·legi Sant Francesc d´Assís, amb l´ampliació de huit unitats per a l´Ensenyament General Bàsic (EGB), segons consta al Butlletí Oficial de l´Estat. El centre té un claustre format per nou mestres i uns dos-cents alumnes.

La fase més moderna del nostre col·legi s´inicia en 1979, quan és nomenat director titular el pare José Antonio Manresa Zaplana. En aquesta fase, que podríem allargar fin l´any 2002, i en la següent (2002-2010) amb els directors titulars Fra José Antonio Jordá Tomás i Fra Ramón Cobo Guzmán, el centre no solament s´ha consolidat, sinó que ha ampliat notablement els seus serveis i les seues instal·lacions. A partir del 1986 es va iniciar el concert educatiu fins cobrir les 13 unitats, des de 3 anys fins a 16 anys.
El col·legi ha augmentat l´espai interior, adaptant-se a la implantació de l´Educació Secundària Obligatòria (ESO), per la qual cosa la part oest (que data del segle XVIII) ha estat adaptada per acollir les aules de Música, Informàtica, Laboratori, Francés i Tecnologia. Al mateix temps, s´ha dotat al centre de millores significatives, com són l´aula de Pedagogia terapèutica, el menjador escolar, la instal·lació de calefacció per a totes les aules, la millora de les instal·lacions esportives (pavelló cobert construït en 1996), la recent restauració de la pista exterior, la nova aula d´informàtica i el nou sostre del pati inferior (2010).

Fent un poc de memòria, els diferents directors acadèmics que ha tingut el centre, des de 1972 fins l´actualitat, són: D. Rafael Reig Trenzano, pare José Llorca, D. Joaquín Genis Cardona, D. Santiago Aparisi Moltó, D. Ernesto Ferrándiz Nadal, D. Rafael Jover González, D. José Luís Pastor Pastor (qui s´ha jubil·lat en 2011) i l´actual directora acadèmica Dña. Alicia Cardona Jover.

En l´actualitat, el centre ofereix una educació concertada des dels 3 anys fins als 16 anys (Infantil-Primària-Secundària), i compta amb un claustre format per 26 professors. Hi ha matriculats un total de 336 alumnes que reben una educació integral, basada en els valors de l´Evangeli i marcada pel carisma franciscà.

Departament d’humanitats


[1] AGULLÓ PASCUAL, Benjamín, O.F.M, Convento de San Sebastián Mártir. Franciscanos-Cocentaina, any 2004.

dijous, 3 de novembre del 2011

Excursió a Alcoi. Visita a l’exposició “CAMINS D’ART” (5é i 6é de Primària).


Els xiquets i xiquetes de 5é i 6é se n’anaren el passat 11 d’octubre a Alcoi per veure una exposició de tot tipus d’obres d’art: pintures, escultures, trages, ornaments… Tots ells relacionats amb el culte cristià. Al llarg de la visita poguérem vore també distints vídeos sobre èpoques passades de la nostra història on se’ns parlava dels patrons dels pobles de les nostres comarques, la història dels Reis Mags d’Orient, la història de les diferents esglésies d’Alcoi…
Les exposicions que visitàrem estaven dins d’esglésies que havien sigut restaurades per haver caigut en l’oblit o per haver sigut destruïdes en alguna guerra; però gràcies a la col·laboració de diferents persones i organismes s’han pogut recuperar i han quedat d’allò més boniques.
Vam dinar al “parc dels tubs” i en acabar de dinar jugàrem fins les cinc menys quart, des d’on tornàrem cap a Cocentaina.

Carla